ÖLÇÜ RENK BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
2,5X16 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 30.000 1.000
2,5x25 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 20.000 1.000
3,0x13 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 30.000 1.000
3,0x15 mm Sunta Vidası Çinko Adet 30.000 1.000
3,0x16 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 30.000 1.000
3,0x18 mm Sunta Vidası Çinko Adet 30.000 1.000
3,0x20 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 20.000 1.000
3,0x25 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 20.000 1.000
3,0x30 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 20.000 1.000
3,0x35 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 13.000 1.000
3,0x40 mm Sunta Vidası Çinko Adet 10.000 500
3,5x13 mm Sunta Vidası Çinko Adet 30.000 1.000
3,5x16 mm Sunta Vidası Çinko Siyah Adet 30.000 1.000
3,5x18 mm Sunta Vidası Çinko Adet 30.000 1.000
3,5x20 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 20.000 1.000
3,5x25 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 20.000 1.000
3,5x30 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 13.000 1.000
3,5x40 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 10.000 500
3,5x45 mm Sunta Vidası Çinko Adet 8.000 500
3,5x50 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 6.500 500
4,0x16 mm Sunta Vidası Çinko Adet 20.000 1.000
4,0x18 mm Sunta Vidası Çinko Adet 20.000 1.000
4,0x20 mm Sunta Vidası Çinko Adet 20.000 1.000
4,0x25 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Adet 15.000 500
4,0x30 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 10.000 500
4,0x35 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 10.000 500
4,0x40 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 8.000 500
4,0x45 mm Sunta Vidası Çinko Adet 6.500 500
4,0x50 mm Sunta Vidası Çinko Sarı Siyah Adet 6.500 500
4,0x60 mm Sunta Vidası Çinko Adet 3.200 200
4,0x70 mm Sunta Vidası Çinko Adet 3.200 200
4,5x30 mm Sunta Vidası Çinko Adet 10.000 500
4,5x35 mm Sunta Vidası Çinko Adet 6.000 200
4,5x40 mm Sunta Vidası Çinko Adet 6.000 200
4,5x45 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
4,5x50 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
4,5x60 mm Sunta Vidası Çinko Adet 3.200 200
5,0x20 mm Sunta Vidası Çinko Adet 10.000 500
5,0x25 mm Sunta Vidası Çinko Adet 10.000 500
5,0x30 mm Sunta Vidası Çinko Adet 6.000 200
5,0x35 mm Sunta Vidası Çinko Adet 6.000 200
5,0x40 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
5,0x45 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
5,0x50 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
5,0x60 mm Sunta Vidası Çinko Adet 3.200 200
5,0x70 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.600 200
5,0x80 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.600 200
5,0x90 mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.300 100
5,0x100 mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.300 100
6,0x30 mm Sunta Vidası Çinko Adet 4.000 200
6,0x40 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.600 200
6,0x50 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.600 200
6,0x60 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.600 200
6,0x70 mm Sunta Vidası Çinko Adet 2.000 100
6,0x80 mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.300 100
6,0x90 mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.300 100
6,0x100mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.300 100
6,0x120mm Sunta Vidası Çinko Adet 1.000 50
6,0x150mm Sunta Vidası Çinko Adet 650 50
6,0x200mm Sunta Vidası Çinko Adet 600 50
3,5x25 mm Sunta Vidası Pirinç Nikel Adet 20.000 1.000
4,0x30 mm Sunta Vidası Pirinç Nikel Adet 10.000 500
3,5x25mm Arkalık Vidası Çinko Adet 13.000 1.000
ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
3,9X13 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 24.000 1.000
3,9x16 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 24.000 1.000
3,9x19 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 20.000 1.000
3,9x22 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 16.000 1.000
3,9x25 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 16.000 1.000
3,9x32 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 9.000 1.000
3,9x38 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 8.000 500
4,2x16 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 20.000 1.000
4,2x19 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 16.000 1.000
4,2x22 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 13.000 1.000
4,2x25 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 13.000 1.000
4,2x32 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 9.000 1.000
4,2x38 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 8.000 500
4,2x45 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 4.500 500
4,2x50 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 4.500 500
4,8x16 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 16.000 1.000
4,8x19 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 13.000 1.000
4,8x22 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 13.000 1.000
4,8x25 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 9.000 1.000
4,8x32 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 6.500 500
4,8x38 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 4.500 500
4,8x45 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 3.200 200
4,8x50 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 3.200 200
4,8x60 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 3.200 200
4,8x70 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 2.600 200
4,8x80 mm YHB Matkap Uçlu Vida Adet 1.800 200

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
3,9X13 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 24000 1000
3,9x16 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 16000 1000
3,9x19 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 16000 1000
3,9x22 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 9000 1000
3,9x25 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 9000 1000
3,9x32 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
3,9x38 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 8000 500
4,2x16 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 13000 1000
4,2x19 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 9000 1000
4,2x22 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 9000 1000
4,2x25 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
4,2x32 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
4,2x38 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 4500 500
4,2x45 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 4500 500
4,2x50 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 3000 500
4,8x16 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 9000 1000
4,8x19 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
4,8x22 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
4,8x25 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 6000 1000
4,8x32 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 4500 500
4,8x38 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 4500 500
4,8x45 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 3000 500
4,8x50 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 3000 500
4,8x60 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 1800 200
4,8x70 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 1800 200
4,8x80 mm YSB Matkap Uçlu Vida Adet 1800 200

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
3,5x25 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Başlı Matkap Uçlu Adet 6.000 1.000
3,5x25 mm Borazan Sık Dişli Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Sık Dişli Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Sık Dişli Adet 6.000 1.000
3,5x25 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 16.000 1.000
3,5x35 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 9.000 1.000
3,5x45 mm Borazan Başlı Seyrek Dişli Adet 6.000 1.000

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
7,5X080 Buldeks Vidaları Adet 1.000 100
7,5X100 Buldeks Vidaları Adet 1.000 100
7,5X120 Buldeks Vidaları Adet 800 100
7,5X150 Buldeks Vidaları Adet 800 100

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
4,8x16 mm Trapez Vidaları Adet 6.500 500
4,8x19 mm Trapez Vidaları Adet 6.500 500
4,8x25 mm Trapez Vidaları Adet 4.500 500
4,8x32 mm Trapez Vidaları Adet 3.000 500
5,5x25 mm Trapez Vidaları Adet 3.000 500
5,5x32 mm Trapez Vidaları Adet 3.000 500
5,5x38 mm Trapez Vidaları Adet 2.600 200
5,5x50 mm Trapez Vidaları Adet 1.800 200
5,5x60 mm Trapez Vidaları Adet 1.200 200
5,5x65 mm Trapez Vidaları Adet 1.200 200
6,3x25 mm Trapez Vidaları Adet 1.800 200
6,3x32 mm Trapez Vidaları Adet 1.800 200
6,3x38 mm Trapez Vidaları Adet 1.800 200
6,3x50 mm Trapez Vidaları Adet 1.200 200
6,3x60 mm Trapez Vidaları Adet 1.200 200
6,3x70 mm Trapez Vidaları Adet 800 200
6,3x80 mm Trapez Vidaları Adet 800 200
6,3x100 mm Trapez Vidaları Adet 800 200

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
5,5X75 Panel Vidası Adet 1.200 200
5,5X75-12 mm Panel Vidası Adet 1.200 200
5,5X90 Panel Vidası Adet 800 200
5,5x90-12 mm Panel Vidası Adet 800 200
5,5x105 Panel Vidası Adet 800 200
5,5x105-12 mm Panel Vidası Adet 800 200
5,5x120 Panel Vidası Adet 600 120
5,5x120-12 mm Panel Vidası Adet 600 120

ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD. PAKET AD.
3,9x22 İspanyolet Vidaları Adet 16.000 1.000
3,9x25 İspanyolet Vidaları Adet 16.000 1.000
3,9x32 İspanyolet Vidaları Adet 9.000 1.000
3,9x38 İspanyolet Vidaları Adet 8.000 500
4,2x38 İspanyolet Vidaları Adet 8.000 500
4,2x45 İspanyolet Vidaları Adet 4.500 500

KOD ÖLÇÜ BİRİMİ KOLİ AD.
Allen Kabin Vidası 6,3x50 Adet 3.000
Pozi Kabin Vidası 6,3x50 Adet 3.000